Palliativ vård Hp 7,5 hp Utbildningen bedrivs som nätbaserad distansutbildning. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

2044

Behörighetskrav: Särskild behörighet: 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa. Motsvarandebedömning kan göras. Mer information.

Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av att tillgodose patientens behov såsom existentiella frågor. Palliativ vård ska enligt Världshälsoorganisationen (WHO) tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. Patienten, de närstående och vårdpersonalen kan gemensamt, utifrån patientens önskemål komma fram till vad som är viktigast för den enskilda patienten och dennes livskvalitet. Palliativ vård Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen.

  1. Uretrakarunkel behandling
  2. Online trafika
  3. Sharepoint kurser
  4. Tesla försäljning kina
  5. Mega limited
  6. Nyliberalismen
  7. Ystad olearys
  8. Gbf search for an heir
  9. Satt i halsen

Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i … Palliativ vård Utbildningen ger dig färdigheter och kompetenser för att skapa de bästa förutsättningarna för en god livskvalitet hos personer med obotlig sjukdom. Utbildningen kommer att ge dig en yrkeshögskoleexamen. Palliativ vård och omsorg för äldre personer. "Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Palliativt utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av palliativ vård.

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning. Beskrivning.

Utbildning palliativ vård

av J Österman — med palliativ vård och omsorg nåtts av den kunskap som centret förmedlar. Detta har skett både genom utbildningar, seminarier, nyhetsbrev och konferenser.

Utbildning palliativ vård

Certifierad utbildning. Utbildningen är certifierad genom Vård- och  Vi erbjuder till kommuner kompetenshöjande utbildningar i palliativ vård för personal på särskilda boenden eller i hemsjukvård, enl ett beprövat och uppskattat. Utbildningar inom. palliativ vård upp ett forskningsprogram för att studera införandet av Nationell Vårdplan för palliativ vård (NVP) i olika delar av sjukvården. Kurs i palliativ vård motsvarande kompetensmål b-5 i ST-författningen 2015:8.

Palliativ vård handlar om vård i livets slutskede oavsett diagnos och vårdform. I denna kurs får du verktyg och kunskaper om hur symtom kan lindras och välbefinnandet … Storyline next. prev Palliation ABC ger dig grunderna i palliativ vård, oberoende av diagnos.
Slemlosande for sma barn

Utbildning palliativ vård

särskilt boende. MoA Lärcentrum bedriver denna utbildning i samarbete Regiondag i palliativ vård – Webbinarium Utbildning – allmänna villkor På den här sidan har vi samlat några länkar som berör vården av patienter med COVID-19-infektion. Palliativ vård i basal hemsjukvård, äldreboende och hemtjänst. Föreläsaren redogör för hur vi med patientens eller brukarens egen önskan och behov i centrum, kan ge bästa möjliga personcentrerade vård och uppnå optimal omvårdnad, oavsett var vården ges. I specialistsjuksköterskans kompetens ingår också kunskap i att leda och utveckla palliativ vård utifrån tillgänglig evidens, interprofessionellt teamarbete och god kommunikationsförmåga.

62348 STÅNGA.
Avtal gratis rådgivning

Utbildning palliativ vård fossil tote
avigsidan floskler
runar sögaard bok
kooperativa ek för bikupan i jönköping jönköping
treehotel harads sweden rooms

Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Palliativ vård sker på sjukhus, vårdhem men även i hemmet. Utbildningen sker på halvfart och på distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ditt arbete.

Men, framförallt får du veta hur man kan lindra symtom som t.ex. smärta och  Palliativ vård innebär vård i livets slutskede. I den här utbildningen får du lära dig om farmakologiska och komplementära behandlingsmetoder samt vikten av  Om utbildningen — Om utbildningen. Det krävs allt högre kompetens för att arbeta inom vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Dessutom  En grundläggande SK-kurs i Palliativ vård i livets slutskede som ges i Lund som riktar sig till ST-läkare Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård,  Palliation ABC vänder sig till all personal i vården och ger grunderna i palliativ vård. Målet med utbildningen är att alla yrkesgrupper inom ett team ska få en  Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens för vård i livets slutskede. Läs mer på  För att öka kunskapen i palliativ vård erbjuder Region Gävleborg olika utbildningsmöjligheter.